Taijiquan
is een eeuwenoude chinese bewegingskunst die men kan beoefenen ter bevordering van de gezondheid, als meditatieve oefening, als gevechtskunst en ter verhoging van het algehele welbevinden. De ‘vorm’ waarin men taijiquan beoefent, bestaat uit een serie houdingen en bewegingen, die vloeiend in elkaar overgaan. Deze ‘vorm’ wordt langzaam, ontspannen en geconcentreerd doorlopen.

Principes
De ‘vorm’ is opgebouwd uit bewegingen die per stijl kunnen verschillen, maar die in iedere stijl voldoen aan een aantal principes, die de kern vormen, van wat we taijiquan kunnen noemen. Het zijn deze principes die zich steeds verfijnen en een deel van je worden in het telkens opnieuw beoefenen van de ‘vorm’ en de partneroefeningen. De principes zijn verantwoordelijk voor het meditatieve en genezende effect van deze ‘zachte’ vechtkunst. Een aantal van de principes zijn ontspanning (in actie), lichaamsopbouw vanaf de voeten tot en met de kruin en de vingertoppen, beweging vanuit het midden (tantien) en het zogenaamde onderscheiden van yin en yang (zwaar en licht).

Oefenen
Het beoefenen van taijiquan bestaat uit het meditatief doorlopen van een bewegingenreeks (‘de vorm’) in een langzaam tempo, die alle mogelijkheid biedt om te ontspannen en te voelen hoe een beweging verloopt. De ademhaling wordt rustig en diep, het denken kalm, terwijl het voelen in het eigen lichaam en naar de omgeving intenser wordt. Handen en voeten worden veelal warmer, het lichaam voelt licht en zwaar gelijktijdig en men krijgt ruimte van binnen. Deze verschijnselen worden over het algemeen als zeer prettig ervaren. Iedere dag een kwartiertje oefenen wordt aangeraden.

Gezondheid
De ontspanning die geleerd wordt binnen de vorm zorgt voor een uitstekende stress-bestrijding. Vijftien minuten taijiquan per dag is meestal voldoende om de spanning van een alledaagse dag te laten wegvloeien. Tevens zorgt de ontspanning voor een betere circulatie van bloed en lymphe. Ook geeft taijiquan een betere en ontspannen lichaamshouding wat meer energie vrij maakt voor het dagelijkse werk. Het evenwicht verbetert wat met name bij ouderen belangrijk is.

Meditatie
Eerst is de meditatie voornamelijk gericht op de ontspanning van de spieren en de lichaamshouding, dan komt het leren vrij laten van de ademhaling en het bewust worden van het denkproces, de emoties en de wilskracht. Door dit bewust worden komt er een vrijheid in de eigen geest en daarmee de mogelijkheid tot overgave aan bewegingsprincipes van taijiquan.

Vecht aspecten
De eerste oefeningen om het martiale aspect van taijiquan te leren kennen is pushing hands. In pushing hands leer je naast je eigen spanning ook de spanning van je partner te voelen die het mogelijk maken de ander met een subtiele aanraking uit balans te brengen. Leren ontspannen en toch reactief te blijven in stressvolle situaties is ook nuttig in het dagelijkse leven. Basale pushing hands dient oa om de “vorm” te begrijpen. Echt leren vechten met taijiquan vereist veel oefening en valt buiten het raam van de wekelijkse lessen.

Taiji voor wie geschikt?
Voor iedere leeftijdsgroep is taiji in principe geschikt. De zwaarte en intensiteit van de training kan worden aangepast aan de behoefte. De principes achter de taijiquan blijken uitstekend te passen bij de behoefte van de oudere mens aan een niet al te inspannende beweging die de gezondheid en evenwicht bevordert en gelijktijdig blessurevrij is. Daarnaast kan de taijivorm thuis, zonder hulpmiddelen, op ieder tijdstip worden doorlopen.

Lesopbouw
Elke les begint met oefeningen; daarna volgen instruktie betreffende de ‘vorm’ en later in het jaar partneroefeningen.

Taijiquan voor beginners
U leert het eerste deel van de ‘vorm’ en aparte oefeningen zoals de zogeheten vijf “relaxing exercises”.

Taijiquan voor gevorderden
De vorm in zijn totaal wordt geleerd met specifieke instructie op drie nivo’s te weten bewegingtechnisch, naar principe en naar innerlijke beleving. Deze langere les wordt tevens gebruikt voor pushing hands oefeningen en wapenvormen.

Wapenvormen
Om de taiji principes beter in te voelen en te leren omgaan met een gewicht in de hand zijn er een viertal wapenvormen te weten zwaard, staf, sabel, speer en wandelstok.

Pushing hands
Er zijn 18 traditionele basispatronen die met een partner beoefend worden. Daarnaast het vrije ontspannen “stoeien” wat de natuurlijke behoefte van vrijwel elk kind en ook van veel volwassenen aanspreekt.

Taijiquan weekenden
Naast de wekelijkse training is er de mogelijkheid om vrijwel iedere maand een zondag 6 uur lang in Hilversum te trainen. Per zondag wordt één bepaald aspect uitgediept en intensief getraind. In de zomer is er een intensieve week. De voertaal op de zondag is soms engels ivm buitenlandse deelnemers.

Prive onderricht
De mogelijkheid tot prive onderricht varieert van een half uur tot zelfs weken met inwoning.

Lesruimte in Hilversum
Taiji zolder op de Sterrelaan 45 (hoek Sterrelaan / Schuttersweg, tegenover het tunneltje naar het Corversbos onder de Geert van Mesdagweg). Onbetaald parkeren en het station is op 20 minuten lopen afstand.

Docent
Epi van de Pol is sinds 1979 actief als leraar taijiquan. Van 2002 tot 2007 een wat lang uitgevallen sabbatical year genomen ter verdieping van zijn eigen taijiquan bij zijn leraren in Nieuw Zeeland, Taiwan, Europa en Amerika waar hij intensieve training heeft ondergaan met 6 – 8 uur training per dag. Zijn hoofdleraren zijn Wee Kee Jin (leerling van Huang Sheng Shyan) en Peter Ralston (ex wereldkampioen vrije gevecht 1978).

Epi is auteur van vele artikelen in binnen- en buitenlandse taiji vakbladen en wordt als docent taiji maandelijks uitgenodigd in binnen- en buitenland.

Stijl
De te onderwijzen taijiquan stijl is de korte yangvorm van Cheng Man Ching. Tot nu toe de meest gangbare stijl in Nederland. Sinds de sabbatical periode is het les accent verschoven naar het interne werk volgens wijlen Huang Sheng Shyan, die een van de meest gevorderde leerlingen van Cheng Man Ching was. Een belangrijke bijdrage van Huang zijn de 5 relaxing exercises waarin de belangrijkste taiji principes in simpele en zich steeds herhalende bewegingen op een steeds dieper niveau beleefd kunnen worden waardoor het lopen van de taiji vorm aan de hand van de principes steeds interessanter wordt. Nadruk ligt op het onderscheiden van een drietal bewegings golven. De eerste is de “normale” fysieke beweging, de tweede is de nauwelijks zichtbare interne beweging die uit gecontroleerde gefaseerde ontspanning ontstaat en ook wel “zinken” wordt genoemd. De derde en eigenlijk belangrijkste bewegingsgolf is het fysiek realiseren van intentie gekoppeld aan visualisatie en invoeling.